School Uniform Shop Information

Current opening hours (Week 29th June – 5th July – Subject to change weekly)

Monday to Saturday

10.00 – 5.00

(“Cocooners” only until 11 please)

Please consult this page before calling or visiting the store. We will be posting information on procedures and precautions we are taking in-store due to Covid-19.

  • Bookings/appointments are not being taken.
  • As we must limit the number of people allowed in the store, please only have one parent/guardian accompany your child. Siblings not requiring uniforms should not enter the store if possible.
  • Please bring a mask for you and your child.
  • Hand sanitizer will be provided at the entrance.
  • To avoid having to try on garments please try to ascertain sizes from current schoolwear as best you can.

You can buy online and we will post your items to you, if you know what sizes you need. Please feel free to call or message us if you need size advice.

Féach ar an leathanach seo roimh dul go dtí an siopa. Táimid ag fógairt nós imeachta slándála maidir le Covid 19 sa siopa féin

  • Ní féidir coinne a dhéanamh.
  • Óir go gcaithfear srian a choimeád ar a cheadófar sa siopa, iarrtar gan ach tuismitheoir/caomhnóir amháin a bheith in éineacht leis an macléinn. Ach amháin i gcás nach féidir é a sheacaint b’fhearr gan aon bhall eile clainne a bheith sa siopa freisin.
  • Beir masc leat duit féin agus don mhacléinn.
  • Úsáid slánaitheoir láimhe ag an doras led’thoil.
  • Faigh amach roimh ré pé toisí nó méad a bheidh á lorg.

Cuimhnigh gur féidir ordú ar líne agus seolfar chugat é.